EÜ. Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Eşref ABAY

PROF. DR. EŞREF ABAY

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

 

Adı ve Soyadı        : Eşref ABAY

Doğum Yeri           : Lahna, Sakarya

Doğum Tarihi        : 05.03.1962

Yabancı Dili            : Almanca, İngilizce

Birimi                      : EÜ Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı

İletişim Tel            : 0232 311 30 74 - 0232 388 11 01

E-posta                   : esref.abay@ege.edu.tr

 

Derece

Kurum

Bilim Alanı

Yıl

Lisans

EÜ Edebiyat Fakültesi

Klasik Arkeoloji

1987

Doktora

Freie Universität Berlin

Vorderasiatische Altertumskunde (Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi)

1996

Doçentlik

 

Profesörlük

Üniversiteler Arası Kurul

 

Ege Üniversitesi

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

 

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

2006

 

2011

 

Doktora Tezi/S. Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı:

Die Keramik der Frühbronzezeit in Anatolien mit »syrischen Affinitäten«

Danışmanı: Prof. Dr. Hartmut Kühne

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör. Dr. 

Edebiyat Fakültesi Ege Üniversitesi

1997-1999

Yrd. Doç.

Edebiyat Fakültesi Ege Üniversitesi

1999-2006

Doç.

Edebiyat Fakültesi Ege Üniversitesi

2006-2011

Prof.

Edebiyat Fakültesi Ege Üniversitesi

2011-

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

·           Dedeoğlu, F. (2003) Hitit Krallık Dönemi Kuzey Suriye Yayılım Politikası. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Protohistorya ve Ön Asya Anabilim Dalı, İzmir.

·           Özcan, R. (2007) Yazılı Kaynaklar Işığında M.Ö. 2. bin yıl Batı Anadolu Tarihi Coğrafyası. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Protohistorya ve Ön Asya Anabilim Dalı, İzmir.

·           Yeni, S. (2010) Demir Çağ'da Yukarı Menderes Havzası ve Batı Anadolu. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Protohistorya ve Ön Asya Anabilim Dalı, İzmir.

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

·           Dedeoğlu, F. (2010) Neolitik Çağdan Tunç Çağ Sonuna Kadar       Yukarı Menderes Havzası: Kültürel, Sosyal ve Ekonomik Süreç. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Protohistorya ve Ön Asya Anabilim Dalı, İzmir.    

Projelerde Yaptığı Görevler:

·           Denizli İli Çivril İlçesi Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi, Proje Yöneticisi, 2003-2009.

·           Beycesultan Höyüğü Kazı Başkanı, 2007 –

 

ESERLER *

 

A. MAKALELER

A.3. SSCI ve diğer uluslararası indekslerce taranan dergiler dışındaki uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler.

A.3.1.    Abay, E., ‘The Expansion of Early Transcaucasian Culture: Cultural Interaction or Migration?’, Altorientalische Forschungen (AOF), 32/1, 115-131 (2005).

A.3.2.  Abay, E. ve Ö. Çevik, ‘"Interaction and Migration" Issues, in Archaeological Theory’, Altorientalische Forschungen (AOF), 32/1, 62-73 (2005).

A.3.3. Abay, E., ‘The Neolithic Figurines From Ulucak Höyük: Reconsideration of the Figurine Issue by Contextual Evidence’, Neo-Lithics 2/03, The Newsletter of Southwest Asian Neolithic Research, 16-22 (2003).

A.3.4.   Çilingiroğlu, A. ve E. Abay, ‘Ulucak Höyük excavations: new results’, Mediterranean Archaeology & Archaeometry, Special Issue Vol. 5, No   3, 5-21(2005).

A.3.5.  Abay, E., F. Dedeoğlu, ‘Beycesultan 2007-2008 Yılları Kazı Çalışmaları Ön Raporu’, Arkeoloji Dergisi XIII (2009/1), 53-79 (2009).

A.3.6.  Abay, E. ‘Preliminary Report on the Survey Project of, Çivril, Baklan and Çal Plains in the Upper Meander Basin, Southwest Anatolia’, Ancient Near Eastern Studies 48: 1-87 (2011).

A.6.Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler.

A.6.1.    Çilingiroğlu, A., E. Abay ve Z. Derin, 'Ulucak Höyük', Arkeo Atlas 3. İstanbul: 146, 2004.

A.6.2.   Abay, E., ‘Kırk Katlı Beycesultan’, Arkeo Atlas (Temmuz), s.60 (2009).

A.6.3.   Abay, E., ‘Beycesultan Höyüğü, Çağlar Arası 40 Kültür Tabakası’, Aktüel Arkeoloji 15, s. 41 (2010).

A.6.4.   Abay, E., ‘Beycesultan Kazıları’, Egeden Yıl:3/Sayı 8, s. 66-69 (2011).

 

B. KİTAPLAR

B.8. Yurtdışında Yayınlanan Kitaplar

B.8.1.   Abay, E., Die Keramik der Frühbronzezeit in Anatolien mit «syrischen Affinitäten»,          (Altertumskunde des Vorderen Orients, Band 8), Ugarit Verlag, Münster, (1997).

B.8.2.   Çilingiroğlu, A., Z. Derin, E. Abay, H. Sağlamtimur and İ. Kayan, Ulucak Höyük: Excavations Conducted Between 1995-2002, Ancient Near Eastern Studies Supplement 15, Peeters, Louvain-Paris-Dudley, MA, (2004).

B.9. Yurtdışında yayınlanan kitapta bölüm yazarlığı

B.9.1.    Abay, E. 'Seal and Sealings", Ayanis I, Ten Years' Excavations at Rusahinili Eiduru-kai 1989-1998, Documenta Asiana VI (Edited by A. Çilingiroğlu and M. Salvini), CNR Instituto Per Gli Studi Micenei Ed Egeo-Anatolici, Roma, 321-353, (2001).

B.9.2.    Abay, E. ‘Die Neolithischen Fundorte in der Çivrilebene im Oberen Maandergebiet: Erste Ergebnisse Einer Gelendebegehung.’in: Fundstellen, Gesammelte Schriften zur Archäologie und Geschichte Altvorderasien, ad honorem Hartmut Kühne (Hrsg.) Bonatz, D.; R. M. Czichon und F.J. Kreppner, s. 1-8, Harrassowitz Verlag-Wiesbaden, (2008).

B.11. Yurt İçinde yayınlanan kitapta bölüm yazarlığı

B.11.1. Abay, E., 'Geç Uruk "Çöküşü"nden sonra Güneydoğu Anadolu'da Siyasi Yapılanma ve Bölgeselleşme Eğilimleri', Prof. Dr. Hayat Erkanal'a armağan kitabı, Homer Yayınları, İstanbul, 2005.

B.11.2. Abay, E., ‘Dibekdüzü. Van/Ayanis Kalesi Yakınında Bir Höyük Yerleşimi’, in: A Life Dedicated to Urartu, On the Shores of the upper Sea. Studies in Honor of Altan Çilingiroğlu. Sağlamtimur, H., E. Abay, Z. Derin (Ed.), 67-85. Arkeoloji Sanat Yayınları, İstanbul (2010).

B.11.3. Abay, E., ‘Prehistorik Dönemlerde Işıklı’, Eumeneia, Şeyhlü ve Işıklı (Edited by B. Söğüt), 11-25 (2011).

B.11.4. Abay, E. ‘Beycesultan’, Ege Üniversitesi Kazıları (Edited by A. Çilingiroğlu), 116-142 (2011).

B.11.5. Abay, E. ‘Tarih Öncesi Çağlarda Denizli Bölgesi ve Beycesultan Kazıları’,  Altın Kent Denizli (Edited by F. Özlem), Yapı Kredi Yayınları, 8-19 (2011).

 

 

C. BİLDİRİLER

C.13. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiri

C.13.1. Abay, E., “Neolithic settlement at Ulucak Höyük and its cultural relations with neighboring regions in Western Anatolia”, How Did Farming Reach Europe? Anatolian-European relations from the second half of the seventh through the first half of the sixth millennium cal BC”, İstanbul, 75-84, Ege Yayınları, İstanbul, 2005.  

C.13.2. Abay, E., “Southeastern Anatolia after the Early Bronze Age: Collapse or Continuity? A Case Study from the Karababa Dam Area.”, Varia Anatolica XIX, 403-413, 2007.

C.15. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan çağrılı bildiriler

C.15.1. Abay, E., Çilingiroğlu A., ‘Ausgrabungen in Ulucak Höyük’ adlı sözlü bildiri. The Aegean in the Neolithic-Chalcolithic and Early Bronze Age, International Symposium. Urla, Ekim 1997, Urla-İzmir

C.15.2. Abay, E., 'The Urartian Forttress of Ayanis' adlı konferans. The Carsten Niebuhr Institute of Near Eastern Studies Kopenhag-Danimarka. 20 Kasım 2000.

C.15.3. Abay, E., ‘Ulucak. A Neolithic Mound in the Aegean' adlı konferans. The Carsten Niebuhr Institute of Near Eastern Studies Kopenhag-Danimarka. 21 Kasım 2000.

C.15.4. Abay, E., 'Ulucak. A Neolithic Mound in the Aegean' adlı konferans. Syddansk Universitet Odense-Danimarka. 22 Kasım 2000.

C.15.5.  Abay, E., 'The Urartian Forttress of Ayanis' adlı konferans. Syddansk Universitet Odense-Danimarka. 22 Kasım 2000.

C.15.6.  Abay, E., 'Die Urartaeische Burg von Ayanis' adlı konferans. Freie Universitaet Berlin-Almanya. 12 Aralık 2000.

C.15.7. Abay, E., 'Die Neolithische Grabung in Ulucak bei İzmir' adlı konferans. Freie Universitaet Berlin-Almanya. 12 Aralık 2000.

C.15.8. Derin, Z., Abay, E., ‘Ulucak Höyük’ 4th International Workshop on PPN Chipped Stone Industries; 4-8 June 2001 Niğde.

C.15.9. Abay, E., 'Theoretical Frame of Settlement Patterns' adlı seminer. First International Research Seminer. Freie Universitaet Berlin-Almanya. 27 Mayıs-1      Haziran 2002.

C.15.10.Abay, E., 'Exogenous Factors in the Development of Cultures in the Ancient Near East: Interaction and Migration' adlı seminer. Second International   Research Seminer. Freie Universitaet Berlin-Almanya. 4-11 Mayıs 2003.

C.15.11.Abay, E., 'The Expantion of Khirbet Kerak Culture, Cultural Interaction or Migration?' adlı konferans. Freie Universitaet Berlin-Almanya. 4 Mayıs 2003.

C.15.12.Abay, E. 'Neolithization Process in Western Anatolia as seen from Ulucak Höyük'. 4th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East. Berlin-Almanya. 26 Mart-3 Nisan 2004.

C.15.13.Abay, E., 'The Cultural Transformation and Settlement Pattern of Soutwestern Anatolia from the Neolithic to the Late Bronze Age' (Transformazioni Culturali e Insedimenti Nell'Anatolia Sud-Occidentale Fra Neolitico ed Eta' Del Bronze). Universita' Del Studi di Lecce Facolta'di Beni Culturali. 31 Octobre 2006.

C.15.14.Abay, E., 'The Result of the Upper Meander Basin Survey and New Excavations at Beycesultan, Southwestern Anatolia' Centre for Classics and Archaeology Ancient World Seminars, The University of Melbourne-Avustralya. 11 Mai 2010.

C.15.15. Abay, E., 'Urartäische Siedlungssysteme im Van-Gebiet. Erste Ergebnisse eines Surveys in der Region von Ayanis' Deutsches Arkäologisches Istitut Berlin. Almanya. 13 Nisan 2005.

 

C.16. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiri

C.16.1. Abay, E., H. Sağlamtimur, T. Özkan, ‘Ulucak Höyük Kazıları 1998’, XXI. Kazı Sonuçları Toplantısı I, 359-370, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.

C.16.2. Derin, Z., E. Abay, T. Özkan, ‘Ulucak Höyük Kazıları 1999-2000’, XXIII. Kazı Sonuçları Toplantısı I, 341-350, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002.

C.16.3. Çilingiroğlu. A., E. Abay, Z. Derin, ‘1999-2000 Yılları, Van Ayanis Urartu Kalesi Kazıları’, XXIII. Kazı Sonuçları Toplantısı Cilt 2, 287-296, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002.

C.16.4. Abay, E., F. Dedeoğlu, ‘2003 Yılı Denizli/Çivril Ovası Yüzey Araştırması’, XXII. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt 2, 41-50, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2004.

C.18. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan çağrılı bildiriler

C.18.1. Abay, E. (2011): 'Yukarı Menderes Havzası Araştırmaları ve Beycesultan Kazıları' adlı konferans. Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü. İstanbul. 5 Nisan 2011.

 

D. EDİTÖRLÜK, YAYINKURULU ÜYELİĞİ, HAKEMLİK

D.24. Yurt içinde yayınlanan kitaplarda editörlük yapmak

D.24.1. Abay, E. (2010): A Life Dedicated to Urartu, On the Shores of the upper Sea. Studies in Honor of Altan Çilingiroğlu. Sağlamtimur, H. E. Abay, Z. Derin (Ed.) Arkeoloji Sanat Yayınları, İstanbul.

D.25. Ulusal Dergide Hakemlik

          D.25.1. Arkeoloji Dergisi.

          D.25.2. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

          D.25.3. TÜBAR Dergisi

 

E. YAPILAN ATIFLAR (YAYIN BAŞINA, KENDİ ATIFLARI HARİÇ)

E.27. SCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yapılan atıflar

E.27.1.  Schwartz, M.;  K. Erdman; M. Morison 2009: Migration, Diffusion and Emulation: Petrographic Comparisons of Early Transcaucasian and Anatolian Pottery from Malatya-Elazığ, Turkey, in Ancient Near Eastern Studies, Volume XLVI: 138-159.(sayfalar: 140-142).

E.27.2. Çavuşoğlu, R., 2003: ‘A fragmentary urartian belt in the Diyarbakır museum’,in:     Studi Micenei ed Egeo-Anatolici XLV/1, Roma: (Sayfalar 21-26).

E.28. Uluslararası kitaplarda yapılan atıflar 

E.28.1. Gerber, J.C. 2005: Hassek Höyük III, Die Frühbronzezeitliche Keramik, Istanbuler          Forschungen Band 47, Ernst Wasmuth Verlag, Tubingen: (sayfalar: 12, 190-193).

E.28.2. Jörg Becker 2007:  Nevali Çori, Keramik und Kleinfunde Der Halaf-     und Frühbronzezeit, Verlag von Philipp von Zabern, Mainz am Rhein. : (sayfa: 7)

E.28.3. Çilingiroğlu, Çiller 2009:  Central –West Anatolia at teh End of 7th and Beginning of 6th Millenium BCE in the light of pottery from Ulucak (Tübingen).

E.28.4. Palumdi, Giulio 2008: The Red and Black. Social and Cultural Interaction between the Upper Euphrates and Southern Caucasus Communities in the Fourth and Third Millennium BC.  Sapienza Universita Di Roma, Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche dell Antichita. (sayfa 17)

 

F. EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

F.31. Son iki yılda verilmiş ön lisans, lisans ve lisansüstü dersler

F.31.1. Erken Demir Çağ'da Transkafkasya (Doktora)              

F.31.2. Mezopotamya’da Tapınak Mimarisi (Doktora)               

F.31.3. Kültür ve Kültürel Değişimin Nedenleri (Yüksek Lisans)

F.31.4. Arkeolojik Yüzey Araştırma Teknikleri ve Çalışma Yöntemleri (Yüksek Lisans)

F.31.5. Prehistorik Dönemlerde İran (Lisans)                         

F.31.6. Sümer-Akad Sanatı (Lisans)                                     

F.31.7. Asur Krallığı Tarihi (Lisans)                                                 

F.31.8. M.Ö. 2. Bin Yılda Batı Anadolu (Lisans)                       

F.31.9. Bölgesel Yerleşim Analizleri (Lisans)                           

F.31.10. Asur-Babil Sanatı (Lisans)                                      

F.31.11. Prehistorik Dönemlerde Suriye ve Levant (Lisans)      

F.31.12. M.Ö. 4. v3 3. Bin Yıllarda Güneydoğu Anadolu (Lisans)

F.31.13. Mezopotamya Mimarisi I (Lisans)                             

F.31.14. Mezopotamya Mimarisi II (Lisans)                            

F.32. Tamamlanmış doktora tezi yöneticiliği yapmak

F.32.1. Fulya Dedeoğlu (2010), “Neolitik Çağdan Tunç Çağ Sonuna Kadar Yukarı Menderes Havzası: Kültürel, Sosyal ve Ekonomik Süreç" Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü Protohistorya ve Ön Asya Anabilim Dalı, İzmir.

F.34. Tamamlanmış yüksek lisans tezi yöneticiliği yapmak

F.34.1. Dedeoğlu, F. (2003) Hitit Krallık Dönemi Kuzey Suriye Yayılım Politikası. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Protohistorya ve Ön Asya Anabilim Dalı, İzmir.                   

F.34.2. Özcan, R. (2007), “Yazılı Kaynaklar Işığında M.Ö. 2. bin yıl Batı Anadolu Tarihi Coğrafyası" Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü Protohistorya ve Ön Asya Anabilim Dalı, İzmir.

F.34.3. Yeni, S. (2010), “Demir Çağ'da Yukarı Menderes Havzası ve Batı Anadolu" Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü Protohistorya ve Ön Asya Anabilim Dalı, İzmir.

F.36. Uluslararası kuruluşlarca desteklenip sonuçlandırılan araştırma projesinde araştırmacı olarak çalışmak.

F.36.1. Archaeological and Archaeometrical Research in the Neolithic Settlement Ulucak: Research and Conservation. Funded by: General Secretariat for Research         and Technology and TUBİTAK (Turkey) (Project:          Greek-Turkey bilateral cooperation, PDE Measure 4.3, code 2000SE01330005).2005.  

F.37. Ulusal kuruluşlarca desteklenip sonuçlandırılan araştırma projesi yöneticiliği yapmak.

F.37.1.  Society and Settlement in Heartland of Urartu (Urartu Ana Yurdunda Toplum Yapısı ve Yerleşimler) Proje No: 02-BİL-035. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. İzmir 2007.

F.37.2. Yukarı Menderes Havzası Prehistorik Dönem Arkeolojik Yerleşim Sistemi Analizleri: Doğal Çevre, Kültürel Değişim ve Sosyal Yapılanma      Süreçleri. Proje No: 107K202. TUBİTAK. 2010.

F.37.3. Yerleşim Analizleri ve Kuramları: Ulucak. Proje No:2006 EDB 013, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilimsel Araştırma Projesi. İzmir 2010.

 

G. BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME

G.41. Uluslararası sempozyum, kongre, kollokyum ve sanatsal etkinlik düzenlemede üye olarak çalışmak

G.41.1. First International Research Seminar: Settlement System in the Ancient Near         East. Freie Universität Berlin. 27 May- 1 June 2002. Ege Üniversitesi İzmir, 18-25 June 2002.

G.41.2. Second International Research Seminar: Exogenous Factors in the Development of Cultures in the Ancient Near East: Interaction and migration.      Freie   Universität Berlin. 3-10 May 2003. Ege Üniversitesi İzmir 2-13 June 2003.

G.41.3. 3rd International Berlin-İzmir Research Seminar of the Department of Protohistory   and Near Eastern Archaeology of the Ege University Izmir and the Institute of Near          Eastern Archaeology of the Freie Universitat Berlin: The Chronology of the Iron Age          in the Near East. Freie Universität Berlin. 1-6 May 2005.

G.41.4. The Fourth International Research Seminar: "Cult and Sacral Places in Anatolia and Beyond. From the Neolithic to the Roman Period" Freie Universität Berlin. April 7-12 2008.

 

H. ARKEOLOJI, SANAT TARIHI VE ANTROPOLOJI ALANLARINDA, BILIMSEL BIR KURUM TARAFINDAN DESTEKLENEN ARAZI PROJESI YÖNETICILIĞI YAPMIŞ OLMAK

H. 1. Arazi projesi yöneticiliği.

H.1.1. Denizli İli Çivril İlçesi Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi, Proje Yöneticisi, 2003-2009.

H.1.2. Beycesultan Höyüğü Kazı Başkanı 2007-.

 

İ. DİĞER YAYINLAR

İ. 1. Kitap Eleştirisi.

İ.1.1. Abay, E. (2007), 'Ursula Seidle: Bronzekunst Urartus, Verlag Phillipp von Zabern. Mainz, 2004.', Die Welt des Orients Band XXXVII, 247-250.

İ.1.2. Abay, E. (2009), 'Jörg Becker: Nevali Çori, Keramik und Kleinfunde der Halaf und Frühbronzezeit, Verlag Phillipp von Zabern. Mainz, 2007.', Arkeoloji Dergisi XIV (2009/2), 165-171.

 

* Eser numaraları, kod niteliğinde olup; Ege Üniversitesi’nin Akademik Yükseltme Ölçütleri puan listesine göre verilmiştir.