EÜ. Edebiyat Fakültesi

İdari birimler


 • Bilgi Islem Merkezi

 • Bilimsel Arastirma Projeleri Bürosu

 • Döner Sermaye Muhasebe

 • Iç Hizmetler

 • Muhasebe

 • Ögrenci Isleri

 • Personel Isleri

 • Tasinir Kayit ve Kontrol Ünitesi

 • Yayin Ofisi

 • Yazi Isleri

 • Maas Isleri