Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

2018-2019 YILINDA YAPILACAK TEK DERS SINAV TARİHLERİ

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ

2018-2019 YILINDA YAPILACAK TEK DERS SINAVI TARİHLERİ

 

2018-2019 Güz Dönemi Tek Ders Sınavı Tarihi: 15.02.2019 Cuma

 

Son Başvuru Tarihi08.02.2019 Cuma

 

 2018-2019 Bahar Dönemi Tek Ders Sınavı Tarihi 19.07.2018 Cuma

 

 Son Başvuru Tarihi:  12.07.2019 Cuma

 

2018-2019 Yaz Okulu Sonucunda Tek Derse Kalanlar İçin Sınav Tarihi: 20.09.2019 Cuma

 

Son Başvuru Tarihi: 13.09.2019 Cuma

 

Mesai bitimine kadar mezun olabilmek için başarısız tek dersi kalan 4. Sınıf öğrencileri E.Ü. Edebiyat Web adresinde alacakları dilekçe ile  Edebiyat Fakültesi öğrenci işlerine başvuru yapacaklardır. Son başvuru tarihinden sonra gelen dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

ÖNEMLİ!!! başarısız dersin Güz döneminde ya da Bahar döneminde olduğu farketmez. Sadece bir başarısız dersin olması durumunda hangi dönem sonundaki tek ders sınav tarihine denk gelirse o sınava katılabileceksiniz.

Ayrıca öğrencinin bir sınav  hakkı bulunmaktadır. Başarısız olması durumunda tekrar ilgili dönemde başarısız olduğu derse kayıt yaparak vize final (veya bütünleme) sınavlarına girmek zorundadır.

Dilekçe için tıklayınız.

Tek Ders Sınavı Esasları:

Tek ders sınavı; mezun olmak için tek ders dışında tüm derslerini başarmış olan öğrencilere, ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde, başarısız olunan tek ders için, güz ve bahar yarıyılları sonunda ayrı ayrı, Yaz okulu olan Fakülte/ Yüksekokullarda yaz okulu sonunda ilgili eğitim birimlerinin yönetim kurullarının saptayacağı tarihlerde sınav açılır. Yaz okulu sonunda açılan tek ders sınavına, tek ders sınavına girmemiş öğrenciler ile yaz okulu sonunda derslerini tek derse düşürmüş olan öğrenciler başvurabilirler.