EGE ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Yönetim

 

Dekan Vekili
Prof. Dr. Eşref ABAY
E-Mail Gönder - Telefon : 0 (232) 388 11 02
 
 
 
 

 

Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Arife KARADAĞ

Arife KARADAĞ, 1991 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden mezun oldu. 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Eğitimi (Coğrafya) alanında tamamladığı Yüksek Lisansı ardından iki yıl özel bir eğitim kurumunda Coğrafya Öğretmenliği yaptı.

1994-1995 Öğretim yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler 1995 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilimdalı Beşeri ve İktisadi Coğrafya Doktora Programına kayıtlandı ve aynı yıl Ege Üniversitesi Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1998 yılı sonunda “Metropol kent olarak İzmir’in Gelişim süreci, çevresel etkileri ve sorunları” konulu Doktora tezini tamamlayarak Bilim Doktoru ünvanını aldı. Akademik çalışmaları ağırlıklı olarak, kent coğrafyası, kentsel kimlik, kentsel çevre algısı, kentsel ekoloji ve uluslararası düzensiz göçler ve mülteci sorunları üzerine yoğunlaşan KARADAĞ, bu süreç içinde Yerel Gündem 21 Projesiyle başlayan Kent Konseyleri ile devam eden bir dizi Yerel Yönetim-Üniversite ve STK destekli projenin de aktif üyesidir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentleşme Şurası Kent Kültürü Kentlilik Bilinci Komisyonu ve İzmir B.Ş.B. Sağlıklı Kentler Projesi Nüfus ve Göç Komisyonu üyesidir.

2014 yılında Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanından Doçent ünvanı alan Arife KARADAĞ, halen Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.  KARADAĞ,  2016 yılı Eylül ayından itibaren Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) Müdürlüğü görevini de sürdürmektedir. 

 

Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Selami FEDAKAR

Selami Fedakâr, 1994 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1995’te E. Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1997 yılında Özbek folkloru hakkında araştırmalar yapmak üzere misafir araştırmacı olarak bir yıl Özbekistan'da bulundu. 1998 yılında E. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1999’da E. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Bilimi A.B.D. Yüksek Lisans Programı’ndan, 2003’de ise aynı üniversite ve bilim dalının Doktora Programı’ndan mezun oldu. 2012 yılında Doçent oldu. 2015-2016 eğitim öğretim yılında Wisconsin-Madison Üniversitesi, Languages and Cultures of Asia - Turkic & Central Asian Studies Bölümü’nde bir yıl süreyle misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Selami Fedakâr, halen E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır.   

 

 

Fakülte Sekreteri
Nevriye AKSU

 

 

 

 

 

Dekan Sekreteri
Gül YILMAZ

 

 

 

 

 

Dekan Sekreteri
Şükran UYGUN