Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Misyon Vizyon

Misyon:

  • Fakültemiz bölümlerinin ilgi alanlarında çağdaş evrensel ölçülerde bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak
  • Ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, bilim adamı, araştırmacı, öğretmen ve meslek adamları yetiştirmek
  • Bölgesel ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine çalışmak

 

Vizyon :

  • Üniversitemizin misyonu, vizyonu, değerleri ve stratejik hedef doğrultusunda, Ulusal ve Uluslararası bilim dünyası ile ilişki ve bağları olan, dünyadaki nitelikli edebiyat fakülteleriyle eşdeğer bir eğitim ve araştırma birimi olmak.