canlı destek

Form ve Dilekçeler

 1. 42 AKTS Üzeinde Ders Alma Formu
 2. Ders Muafiyet Dilekçesi
 3. Dublikata Formu
 4. Ekle Sil Formu
 5. Geçici Mezuniyet Kayıp Dilekçesi
 6. Kayıt Dondurma Dilekçesi
 7. Kayıt Yenileme Dilekçesi
 8. Mazeret Sınavı Dilekçesi
 9. Mezuniyet İlişik kesme Dilekçesi
 10. Not İtiraz Dilekçesi
 11. Sosyoloji Seçmeli Staj Dilekçesi
 12. Tek Ders Dilekçesi
 13. Yaz Okulu Dilekçesi
 14. Zorunlu Staj Dilekçesi
 15. Ders Bağlama Dilekçesi

 16. Akademik Danışmanlık Öğrenci Bilgi Formu

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ