Çerez Örnek
canlı destek

Sık Sorulan Sorular

KAYIT YENILEME

1) Kayit yenileme hangi süreler içerisinde yapilir?

Ege Üniversitesi Rektörlügü tarafindan ilan edilen akademik takvimi her yil Agustos ayi içerisinde ilan edilir.(Güz dönemi Eylül ayinin 1 veya 2. Haftasi- Bahar dönemi Subat ayinin 1 veya 2. Haftasi)

Ögrenciler her yariyil basinda, bizzat müracaat ederek en geç egitim-ögretimin basladigi ilk 5 is günü içerisinde kayit yeniletmek ve katki payini yatirmak zorundadirlar.

2) Belirlenen sürelerde kaydini yenileyemeyen ögrenciler ne yapabilirler?

Ege Üniversitesi Senatosunca kayit yenilemeler için ek süre verilirse o süreler içinde kaydini yenileyebilir.

3) Kaydini yeniletmeyen ögrencinin durumu ne olur?

Ögrencinin kayitlanmadigi dönem, ögrenim süresinden sayilir ve ögrenci bir dönem kaybetmis olur. O dönem derslere ve sinavlara alinamadigi gibi, ögrencilik haklarindan da yararlanamaz.

4) Hazirlik sinifi kayit yenilemeleri hangi tarihlerde yapilacaktir?

Ege Üniversitesi Rektörlügü tarafindan ilan edilen akademik takvimi her yil Agustos ayi içerisinde ilan edilir.

INTERNETTEN KAYIT ISLEMLERI NASIL YAPILIR?

1) Ögrenim harçlari hangi bankaya yatirilacaktir?

Ögrenim harçlari, Halk Bankası'nın herhangi bir subesine online olarak yatirilabilir. Eger manual olarak harcini yatirmis iseniz, EÜ ögrenci isleri daire baskanligi katki payi bölümüne dekontunuzu isletmeniz gerekmektedir.

 2) Internetten kayit nasil yapilacaktir?

Bilgisayarinizdan, (http://obys.ege.edu.tr) internet sitesinde kayit yenileme islemleri yapilir. Kayit yenileme asamasindaki islemler http://oidb.ege.edu.tr/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=14&ItemId=100adresinde verilmistir.

3) Kayitlandiginiz derslerde degisiklik yapmak isterseniz ne yapmalisiniz?

* Danismaniniz onay verinceye kadar seçtiginiz dersler üzerinde degisiklik yapma yetkisine sahipsiniz. Ancak danismaniniz onay verdiyse, kayit yenileme bitis tarihine kadar danismaninizla iletisim kurarak ders degisikligi yapabilirsiniz.

** Kayit yenilemelerle ilgili sorulariniz olursa öncelikle fakülte ögrenci islerine, sonuç alinamiyorsa 311 4092 / 3569 ’dan irtibat kurabilirsiniz. 

5) Harç miktarinin ne kadar oldugu nasil ögrenilebilir?

Harç miktarlari Rektörlük Ögrenci Isleri Harç Bürosu’ndan ögrenilebilir. [0.232.311 21 95]

6) Ögrenciler kayit yenilerken en fazla kaç kredilik ders alabilirler?

* Düzenli ögrenciler (regular) için alinacak derslerin AKTS kredileri toplami  30’ dur.

** Düzensiz ögrenciler (irregular) için alinacak derslerin AKTS kredileri toplami danismanin onayi ile 42’ ye kadar yükseltilebilir veya 1/3 oraninda indirilebilir.

HAZIRLIK SINIFI

1)Bir yil hazirlik sinifini devam eden ancak basarisiz olan ögrencinin durumu ne olur?

Hazirlik Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde bazi bölümlerde “istege bagli” bazi bölümlerde zorunlu olarak ugulanmaktadir. Bilgi için Yabanci Dil Yönergesine bakiniz.

DESLERDEN MUAFIYET

Edebiyat Fakültesini ikinci fakülte olarak okuyan ögrenciler daha önce almis ve basarmis olduklari derslerden muaf olabilmek için ne yapmalidirlar?

Üniversitemize yerlesen ögrencilerden bir baska Yüksekögretim programindan mezun olan veya bir baska yüksekögretim programina kayit yaptirarak egitimini tamamlayamayanlarin alip basarili olduklari derslerden, ilgili birim yönetim kurulunca muafiyet hakki verilenlerin notlari transkripte islenir ve AGNO hesabina katilir. Muafiyet talebinde bulunacak ögrenciler, Üniversitemize kayit yaptirdiklari tarihi izleyen ara sinavlara kadar birimlerine basvurarak, muafiyet islemini gerçeklestirebilir. Ilgili bölümler ögrencilerin almis olduklari tüm derslerini inceleyip bir defaya mahsus olmak üzere ögrencinin muaf tutulacagi dersleri belirler ve ilgili birim yönetim kuruluna sunar.

SINAVLARLA ILGILI SORULAR

1) Herhangi bir nedenle sinava girememis olan ögrenciler, mazeret sinavi hakkini nasil elde edebilirler?

Mazeret tarihinden itibaren itibaren 5 gün içinde Dekanliga, dilekçe ve ekinde sunulacak olan mazereti kanitlayici belgelerle (rapor vs.) müracaat edilir. Yönetim Kurulu’nun mazereti uygun görerek belirleyecegi tarihte ögrenci mazeret sinavina alinir.

2) Yil içinde yapilan final sinavlarina katilma haklari nelerdir?

- Derse kayitlanmis olmak

- Teorik derslerin yüzde 70’ine katilmak

- Uygulamali derslerde uygulamalarin yüzde 80’ine katilmak

- Uygulamalarda basarili olmak

3) Basari notlari nasil hesaplanmaktadir?

2011-2012 egitim ögretim yili final sinavlari ile birlikte Ögrenci Bilgi Sistemi yerine yeni Ege Bilgi Yönetimi Sisteminden ögretim üyesi DDS veya BDS sistemlerinden birini seçer.

4) Sinav sonuçlarina itirazlar nasil yapilabilir?

Sinav sonucunun ilan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde Dekanliga dilekçe ile müracaat etmek gerekmektedir.

5)      Final Baraj notu nedir?

DDS"de HBP"na karsilik gelen ve basarili kategorisinde degerlendirilen harf notlarini alabilmek için, ögrenciler final sinavindan yüz üzerinden en az 45 almalidir. HBP, 60 ve daha yüksek olan ancak final sinavinda bu baraja takilan ögrenciler “DC”(Basarisiz) harf notu ile degerlendirilirler.

MAZERET SINAVLARININ ESASLARI

Madde 17- (1) Mazeret sinavlari, sadece ara sinav ve bütünleme sinavlari için geçerlidir. Ögrencinin bir dersten mazeret sinavina alinip alinmayacagini ilgili birimin yönetim kurulu karara baglayip, mazeret sinavinin hangi tarihte, nerede ve ne sekilde yapilacagini tespit ve ilan eder.

 (2) Hastalik nedeniyle sinavlara giremeyen ögrencilerin durumlarini, tam tesekküllü hastaneler tarafindan  verilen saglik raporu ile belgelemeleri gerekir. Yakinlarinin ölümü, dogal afet ve benzeri durumlardaki mazeretlerini belgeleyen ögrencilerin tüm sinavlari için mazeret sinavi hakkindan yararlanip yararlanamayacagi ilgili birimlerin yönetim kurullarinda karara baglanir.

(3) Mazerete  gerekçe  olan  belgelerin,  düzenlendigi  tarihi  izleyen bes is  günü  içerisinde ilgili dekanliga veya müdürlüge verilmesi gerekir. Bu sürenin asilmasi halinde, basvurular  isleme konulmaz. Mazeret sinavina girmeyen ögrencilere yeni bir mazeret sinav hakki verilmez.

 (4) Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde Türkiye, Üniversite ve Fakülte/ Yüksekokulu temsil etmek için görevlendirilen ögrencilere, katilamadiklari her sinav için mazeret sinav hakki verilir.

(5) Mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen ögrencilerin sinavlari ilgili birim yönetim kurulu tarafindan belirlenen tarihlerde yapilir.

(6) Mazeret sinavlarinin kapsami, dersi veren ögretim elemani tarafindan veya  entegre egitim uygulamasi yapan birimlerde, bölüm/program kurullari tarafindan belirlenir.

ÖGRENIME ARA VERME IZNI

1- Ögrenime ara vermek için ne yapmak gerekir?

* Dilekçe ile Dekanliga müracaat edilerek, ögrenime ara verme iznini gerektirecek mazeretlerin belgelerinin dilekçe ekinde sunulmasi gerekmektedir.

** Ögrenime ara vermek için geçerli sayilacak mazeretler yönetmeligin 24. maddesinde belirtilmistir.

YAZ OKULU

1) Yaz dönemi egitim süresi ne kadardir?

Kayit ve sinav dönemleri hariç, egitim süresi 7 haftadir. Bu süre yaz okulu ders geçme sinavlarini da kapsar.

2) Yaz okulunda kayitlanilan derslerde devam zorunlulugu aranmakta midir?

* Üniversitemiz Yaz Okulu Yönetmeligi’nin 7. maddesine göre derslere devam zorunlulugu vardir. Yaz okulunda alinan dersin devam zorunlulugu daha önceki alinan dönemlerde alinmis dahi olsa yaz döneminde devam zorunlulugunu kaldirmaz.

** Yaz döneminde alinan derslerin basari notlari, o derslerin ait olduklari dönemde alinmis gibi islem görür.

3) Hangi derslerden yaz okulu açilir?

Yaz okulunda açilacak olan dersler, fakültemiz yönetim kurulunda yil sonunda görüsülerek belirlenmektedir.

4) Yaz okulunda bir ögrenci en fazla kaç kredi ders alabilir?

Yaz döneminde En çok 2 ders alinabilir.

Baska Bir Yüksekögretim Kurumunun Yaz Okulu Programlarindan Ders Alma

Madde 14 — Baska bir yüksekögretim kurumunun yaz okulu programlarindan ders alabilmek için; ögrenci diger üniversitedeki dersin verildigi dilin, ders içeriklerinin ve ders saatlerinin uygun olduguna dair Üniversitemizde dersi veren ögretim elemaninin ve danisman onayi ile ders alma talebini ilgili birime yazili olarak bildirir. Ilgili birimin Yönetim Kurulu tarafindan uygun görüldügü takdirde ögrenci baska bir yüksekögretim kurumunun yaz okulu programlarindan ders alabilir.

Baska Üniversiteden ders alacak ögrenciler Fakülte ögrenci Isleri Bürosundan basvuru formu almalari gerekmektedir.

TEKDERS

Mezun olabilecek durumda olup, tek dersten basarisiz olan ögrencilerin durumlari ne olacak?

Bu durumdaki ögrenciler, Edebiyat Fakültesi Dekanligi’na dilekçe ile Güz ve Bahar final sinav baslama tarihleri ve final sinav sonuçlarinin ilani ile müracaat edeceklerdir. Ögrencilerin durumlari degerlendirildikten sonra, tek ders sinavina girecek ögrenciler için sinav programi, ögrenci isleri panosunda ilan edilecektir.

Tek ders sinavi esaslari

Madde 18–(1) Tek ders sinavi; mezun olmak için tek ders disinda tüm derslerini basarmis olan ögrencilere, ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde, basarisiz olunan tek ders için, güz ve bahar yariyillari sonunda ayri ayri, Yaz okulu olan Fakülte/ Yüksekokullarda yaz okulu sonunda ilgili egitim birimlerinin yönetim kurullarinin saptayacagi tarihlerde sinav açilir. Yaz okulu sonunda açilan tek ders sinavina, tek ders sinavina girmemis ögrenciler ile yaz okulu sonunda derslerini tek derse düsürmüs olan ögrenciler basvurabilirler.

(2) Ögrenciler tek ders sinav hakkini bir defaya mahsus kullanabilirler. Bu sinavda basarili olanlar, kayit yaptirdiklari egitim ögretim yariyilinda mezun olmus sayilir.

ZORUNLU STAJ

3. Sinif  ögrencilerinin staj yerleri ne zaman açiklanacaktir?

3. Sinif her bölüm için bahar döneminde Danisman ögretim elemanlari ve/veya koordinatörler tarafindan ögrencilere staj konusu ve staj belgelerinin (EK1, EK2, EK3) doldurulmasi ile ilgili  toplantilar yapilarak staj kontenjanlari kendilere bildirilecektir.

Staj basvuru formlarinin; ögrenci tarafindan doldurulup firmalar tarafindan imzalanmis ve kaselenmis olarak koordinatörüne teslim etmis olmalidir. Staj yapacak ögrenci ilgili formun bir nüshasini Fakülte Ögrenci islerinden alip staj yaptigi isyerine teslim edecektir. Staj yapacak bütün ögrenciler Edebiyat Fakültesi Ögrenci Islerinde bilgi alabilirler. Staj yapacak ögrenciler stajla ilgili belgeleri doldurarak ilgili tarihlerdeki takibini yapmakla yükümlüdürler.

 YATAY GEÇIS ISLEMLERI

Yatay Geçis Islemleri ne zaman yapilir?

Ege Üniversitesi Ögrenci Islemleri Daire Baskanliginca Temmuz ayi basinda ilan edilir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ