Çerez Örnek
canlı destek

Tarihçe

Temelleri 1976 yılında “Sosyal Bilimler Fakültesi” adı altında atılan “Edebiyat Fakültesi”, 1982 yılında bugünkü adını almıştır. Fakültemizde Alman Dili ve Edebiyatı, Arkeoloji ( Klasik Arkeoloji ABD ile Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi ABD), Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Coğrafya,  Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Felsefe, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (Almanca ve İngilizce), Sanat Tarihi, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih ile Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere 14 bölüm bulunmaktadır.

Fakültemizde kendi alanı dışındaki bilim dallarına ilgi gösteren lisans öğrencilerimize Çift Anadal ve Yan Dal programları da sunulmaktadır.  Fakültemiz çağdaş eğitim için gerekli olan, yenilenmiş ve teknolojik altyapıyla desteklenmiş derslikleri ve laboratuvarlarıyla eğitimine devam etmektedir.  Disiplinler arası çalışmalara verilen önem doğrultusunda, öğrencilerimiz tüm öğretim üyelerimizle ders saatleri dışında fikir alış-verişi yapabilmekte, birebir danışmanlık alabilmekte ve sayıları her geçen gün artan araştırma laboratuvarlarımızda çalışma olanağı bulabilmektedir. Yandal ve Anadal uygulamaları yanında, Farabi, Erasmus ve Mevlana programlarından yararlanabilen öğrencilerimizin kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde isteğe bağlı staj yapabilme imkânları ve buralarda çalışma olanakları bulunmaktadır.

Fakültenin bulunduğu yerleşkede sosyal imkânların çok çeşitli ve zengin olması, öğrencilerimize kültürel, sosyal ve spor faaliyetlerini yakından takip edebilme olanağı sunmaktadır. Fakülte bünyesinde yürütülen kamu kurumları ile özel sektör tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası birçok bilimsel proje bulunmaktadır. Sürdürülen projelerde lisansüstü öğrencilerin yanı sıra, lisans öğrencileri de görev almaktadırlar. Fakültemiz lisansüstü öğrencilerine araştırma sonuçlarını yurtiçi ve yurtdışı seminerlerle sunma imkânı da sağlamaktadır. Bünyesinde bulunan sergi ve konferans salonlarıyla  ders programları dışında öğrencilere yönelik seminer ve konferanslarla sergi etkinlikleriyle öğrencilerin kendilerini yenileme yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlamaktadır. Ayrıca Fakülte içi faaliyetlerin yanı sıra öğrencilerin katılımlarıyla arazi çalışmaları, saha kazıları gibi etkinliklerde yürütülerek öğrencilerin teorik bilgilerinin pratikte de desteklenmesi sağlanmaktadır. Türkiye’nin kültür mirasını gelecek nesillere en iyi şekilde anlatmak ve Fakültemiz kazı çalışmalarında bulunan eserlerin tanıtımı için, bünyesinde müze bulunduran (Eski Eser Müzesi) tek fakülte olduğumuzu biliyor muydunuz?

Fakültemiz, 2017 yılı itibariyle 14 Bölüm altında 24 anabilim programı uygulayan, 895 lisansüstü öğrencisi 5225 lisans öğrencisi ile Türkiye ortalamasında en çok tercih edilen Edebiyat Fakültesidir. 

 

1976 yılında Sosyal Bilimler Fakültesi adı ile kurulan Edebiyat Fakültesi, 1955 yılında kurulan Ege Üniversitesinin kuruluş sırasına göre yedinci fakültesidir. 

Sosyal Bilimler Fakültesinin adı 20.07.1982 tarihinde değiştirilerek Edebiyat Fakültesi adını almıştır. 

İlk olarak bugünkü Bilgisayar Araştırma Uygulama Merkezinin binası, ardından İzmir Yüksek Öğretmen Okuluna ait binalardan ikisi (şimdiki Fen Lisesi) ve daha sonra bugünkü Yabancı Diller Bölümü binası olmak üzere üç bina değiştirdikten sonra, 1986 yılında Tıp Fakültesi için inşa edilmiş olan bugünkü binasına taşınmıştır. 

Edebiyat Fakültesinin kuruluşundan bu yana fakülte dekanı olarak görev yapmış olan öğretim üyeleri şunlardır:

Prof. Dr. Şefik UYSAL

( 07.06.1976 - 23.02.1979 )

Prof. Dr. Ahmet Necdet SÖZER

( 05.03.1979 - 06.02.1980 )

Prof. Dr. Süleyman Çetin ÖZOĞLU

( 08.02.1980 - 01.09.1981 )

Prof. Dr. Gönül ÖNEY 

( 01.09.1982 - 14.10.1992 )

Prof. Dr. Reşit KÜÇÜKBOYACI 

( 15.10.1992 - 22.07.1994 )

Prof. Dr. Nuri BİLGİN 

( 31.08.1994 - 25.08.2000 )

Prof. Dr. Altan ÇİLİNGİROĞLU 

( 22.09.2000 - 25.09.2003 )

Prof. Dr. Kasım EĞİT 

( 03.11.2003 - 03.11.2009 )

Prof. Dr. Altan ÇİLİNGİROĞLU

( 18.11.2009 - 31.05.2012 )

Prof. Dr. Ersin DOĞER

( 15.11.2012 - 20.07.2016 )

Prof. Dr. Eşref ABAY

( 31.10.2016 - 03.11.2018)

Prof. Dr. Yusuf AYÖNÜ

(03.11.2018 - Devam Ediyor)

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ