Çerez Örnek
canlı destek

Eski Eser Kolleksiyonu

Edebiyat Fakültesi’nin Eski Eser Koleksiyonu, 1995 yılında, İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünden alınan 24.11.1995 tarih ve 1411 sayılı ‘Koleksiyonerlik Belgesi’ ile faaliyete geçirilmiştir.
 
Az sayıda eser ile başlayan koleksiyon, şu an bin adedi aşkın esere sahiptir. Söz konusu eserler koleksiyona bağış yolu ile kazandırılmıştır. Koleksiyona eser bağışlayanlar arasında İzmir İngiliz Konsolosu A. William Buttigieg, Manisa Gördes İlçesi’nden eski milletvekili ve koleksiyoner Hayri Büke, hocalarımızdan Prof. Dr. Gönül Öney, Prof. Dr. Ö. Faruk Huyugüzel, Prof. Dr. Sabri Sürgevil, Doç. Dr. Süleyman Özkan, koleksiyoner Yavuz Tatış, arkeolog Şükrü Tül, Civan Gezek, Hasan Arıcan, Şerif Başoğlu, Hulusi Emmeti, İbrahim Karakoç ve Menemen Doğa Köyü ahalisi bulunmaktadır.
 
1996 yılında bir sergi salonu düzenlenerek, eserler sergilenmeye başlanmıştır. Sergi salonu, Edebiyat Fakültesi Dekanlığı koridorunda yer almaktadır.
 
Koleksiyonumuzda şu an için 797 adet sikke ile 718 adet arkeolojik ve etnoğrafik karakterli eser bulunmaktadır. Bu eserler, yaklaşık İ.Ö. 3. binyıldan İ.S. 20.yüzyıla kadar olan bir döneme yayılmaktadır. Bu eserlerden Mısır hieroglif yazıtı içeren bir sunak kaidesi; silindir mühür örnekleri; çivi yazılı kil tablet örnekleri; Grekçe ve Osmanlıca yazıtlı mezar stelleri örnekleri; çanak-çömlek ve alet örnekleri; mimari süsleme örnekleri; figürin örnekleri, amphoralar, tüfek ve tabancalar ve ayrıca Grek, Roma, Bizans sikkeleri ile Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı sikke örnekleri sergilenmektedir.
 
Koleksiyon sergi salonu sürekli olarak ziyarete açıktır. Ziyaret etmek isteyenler, Öğr. Gör. Dr.  Ümit GÜNGÖR’e müracaat edebilirler.
 
Yer : E.Ü. Edebiyat Fakültesi Dekanlık Koridoru. Tel.: 0 232 311 39 43
 
Hazırlayan: Ümit GÜNGÖR
 
Sergilenen Eserlerden Bazı Örnekler
 
> Eski Mısır Eseri (Hieroglif Yazıtlı Sunak Kaidesi)
 
> Erken Transkafkasya Seramikleri
 
> Megara Kaseleri
 
> Unguentariumlar
 
> Kütahya Seramikleri
 
> Çanakkale Seramikleri
 
> Pers Sikkeleri
 
> İskender Sikkeleri
 
> Tüfekler

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ