Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Web Sayfası Komitesi

ADI SOYADI

BÖLÜMÜ

E-POSTA ADRESİ

Arş. Gör. Hatice Deniz CANOĞLU

Alman Dili ve Edebiyatı

hatice.deniz.canoglu@ege.edu.tr
Arş. Gör. Olena BOYLU

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

enaboylu@outlook.com

Dr. Öğr. Üyesi Fulya DEDEOĞLU

Arş. Gör. Burak ARSLAN

Arkeoloji

dedeoglufulya@hotmail.com

burak.arslan@ege.edu.tr

Prof. Dr. Şevket IŞIK

Coğrafya

sevket.i@ege.edu.tr
Doç. Dr. Pınar Özlem AYTAÇLAR

Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri

paytaclar@yahoo.com
Arş. Gör. Galipcan ALTINKAYA

Felsefe

galipcanaltinkaya@gmail.com

Arş. Gör. Ramazan SARAL

Arş. Gör. Selin YILMAZ

İngiliz Dili ve Edebiyatı

ramazan.saral@ege.edu.tr

selin.yilmaz@ege.edu.tr

Arş. Gör. Selahattin KARAGÖZ

Mütercim - Tercümanlık

selahattin.karagoz@yandex.com

Arş. Gör. Mehmet PEKER

Arş. Gör. Elif Yüvrük GÖKDAĞ

Psikoloji

pekermehmett@gmail.com

elifyuvruk@gmail.com

Arş. Gör. Ender ÖZBAY

Sanat Tarihi

ender.ozbay@ege.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÇETİN

Sosyoloji

ebru.cetin@ege.edu.tr
Arş. Gör. Kazım UZUN

Tarih

kazim.uzun@ege.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ÖZKAYA

Türk Dili ve Edebiyatı

yilmazoozkaya@gmail.com
Halit ŞENTÜRK

Edebiyat Fakültesi Dekanlık

halit.senturk@ege.edu.tr